Soutěžní kategorie FOTO

Aktualita

Singl /zpravodajské události/
Série /zpravodajské události/

Problémy dnešní doby

singl /reportážní či dokumentaristické zpracování závažných problémů doma i ve světě, volajících po řešení /
série /reportážní či dokumentaristické zpracování závažných problémů doma i ve světě, volajících po řešení /

Každodenní život

singl /jak žijeme/
série /jak žijeme/

Lidé, o kterých se mluví

singl a série /fotografie zachycující osoby, které hrají významnou roli v mediálním zpravodajství/

Umění

singl /film, divadlo, hudba, akt, moderní umění, galerie, performance, provokace, architektura/
série /film, divadlo, hudba, akt, moderní umění, galerie, performance, provokace, architektura/

Sport

singl /akce, adrenalin, vrcholový i amatérský sport/
série /akce, adrenalin, vrcholový i amatérský sport/

Portrét

singl /portréty pro titulní strany, rozhovory, reportážní i stylizované portréty/
série /portréty pro titulní strany, rozhovory, reportážní i stylizované portréty/

Příroda a věda

singl /krajina, fauna, flóra, ekologie, věda a technika – co člověk vymyslel a čeho dosáhl, makrofoto, mikrofoto, satelitní snímky, vesmír/
série /krajina, fauna, flóra, ekologie, věda a technika – co člověk vymyslel a čeho dosáhl, makrofoto, mikrofoto, satelitní snímky, vesmír/

Lifestyle

singl /stylizovaná fotografie, móda, design, reklama/
série /stylizovaná fotografie, móda, design, reklama/

Proměny Prahy

Práce ucházející se o grant Prahy CPP 2016, roční tvůrčí stipendium primátora Prahy

Ceny FOTO

FOTOGRAFIE ROKU CZECH PRESS PHOTO 2016

Titul "Fotografie roku" je hlavní cenou soutěže. Bude udělen fotografii, kterou mezinárodní porota soutěže hodnotí nejvýš z hlediska novinářských kvalit (aktuálnosti, informativnosti, výmluvnosti, pohotovosti), má vynikající úroveň estetickou a symbolizuje závažné téma roku. Držitel ceny získává peněžitou odměnu 120.000 Kč a skleněnou plastiku Křišťálové oko.

CENY V SOUTĚŽNÍCH KATEGORIÍCH

V každé ze soutěžních kategorií mezinárodní porota určí nominace na vítěze kategorie a poté vítěze kategorie. Všichni vítězové jednotlivých kategorií získávají 20.000 Kč a diplom.

Dále budou uděleny tyto ceny:

GRANT PRAHY CZECH PRESS PHOTO 2016

Roční tvůrčí stipendium pražského magistrátu na fotografování proměn hlavního města na doporučení mezinárodní poroty osobně uděluje pražský primátor tomu z účastníků soutěže, jenž svou prací prezentovanou v soutěži a ukázkou projektu, který bude formulován v soutěžní přihlášce, poskytuje největší záruky profesionálního přístupu k danému projektu. Stipendium obnáší 120.000 Kč. Povinností držitele je po roce práce odevzdat pražskému magistrátu dvě paré souboru třiceti nejlepších fotografií pro archivní a výstavní účely.

CANON JUNIOR AWARDS

Cenu Shooting/Junior Star – cena pro objev roku v oblasti fotografie, pro mladé autory do 20 let napříč všemi kategoriemi. Firma Canon věnuje ceny v hodnotě 90.000 Kč.

Cena ČTK (České tiskové kanceláře)

se uděluje u příležitosti v rámci soutěže Czech Press Photo zpravodajské fotografii, která má výjimečné novinářské kvality – aktuálnost, pohotovost a výstižnost. Držitel ceny získává poukázku v hodnotě 80.000 Kč na zboží firmy Nikon nebo Canon dle vlastního výběru.

CENA UNHCR

Cena Úřadu Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky se uděluje fotografii či sérii fotografií z České republiky či zahraničí zachycující co nejvýstižněji problematiku uprchlíků, tj. lidí, kteří museli opustit své domovy kvůli obavě z pronásledování. Držitel ceny získává 25.000 Kč.

CENA FOTONOVA

Cenaprofesionální laboratoře ve výši 25.000 Kč je určena na zhotovení a adjustaci samostatné výstavní kolekce držitele Grantu Prahy Czech Press Photo 2016 v laboratořích Fotonova.

CENA DĚTÍ

Bude udělena snímku, kterému dá dětská porota, sestavená Českým rozhlasem, nejvíce hlasů. Vítěz obdrží křišťálový objekt.

CENA Výboru dobré vůle - Nadace Olgy Havlové „Můj život s handicapem“

se uděluje fotografii či sérii fotografií z ČR, zachycující specifické podmínky života osob se smyslovým, pohybovým či mentálním postižením. Držitel ceny získává 20.000 Kč.

CENA DIVÁKŮ

se uděluje fotografii, která dostane nejvíc hlasů v divácké anketě návštěvníků výstavy na Staroměstské radnici v Praze. Cenu uděluje firma Olympus.

Video sekce

CZECH PHOTO o.p.s. a Hlavní město Praha zvou fotografy a filmové tvůrce z České a Slovenské republiky k účasti v 22. ročníku soutěže novinářské fotografie CZECH PRESS PHOTO

Soutěžní kategorie VIDEO

AKTUALITA A REPORTÁŽ

Zpravodajské video určené pro web, které nepřesahuje délku 3 minut. Tato práce musí obsahovat video (movie), ve kterém jsou zastoupeny standardní multimediální prvky jako zvuk, text, grafika, může obsahovat i animace, fotografie atp. Oceňuje se především obsahová, zpravodajská závažnost a vypravěčská hodnota spolu s dovedným užitím vizuálních a dalších prvků.

FEATURE

Dokumentaristický video projekt určený pro web, který nepřesahuje délku 15 minut. Tato práce musí obsahovat video, ve kterém jsou zastoupeny standardní multimediální prvky jako zvuk, text, grafika, může obsahovat i animace, fotografie, komentované slide show, inscenované vyprávění vyjadřující autorův životní pocit atp. Oceňuje se především nápadité vyprávění obsahově silného a emocionálně působivého příběhu s dlouhotrvajícím účinkem na diváka.

INVESTIGATION

Samostatná kategorie určená pro investigativní reportáže či dokumenty v délce nepřesahující 20 minut. Tato práce musí obsahovat video, ve kterém jsou zastoupeny standardní multimediální prvky jako zvuk, text, grafika, může obsahovat i animace, fotografie atp. Oceňuje se především originalita příběhu, ve kterém novinář odhaluje nečekané či skryté souvislosti v jednání lidí a institucí.